بیمارستان خاتم الانبیاء (ص)

بیمارستان خاتم الانبیاء (ص)سرویس درخواست جراحی بیمارستان خاتم الانبیاء (ص)

راهنمای سیستم:

سرویس درخواست جراحی بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) به منظور تعیین وقت قبلی و اطلاع رسانی قبلی به بیمارستان در مورد جراحی هایی که پزشکان می خواهند در بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) بر روی بیماران خود انجام دهند و نیاز به رزرو اتاق عمل دارند راه اندازی گردیده است.

  • پزشکان پس از ورود نام کاربری و کلمه عبور خود در صفحه اصلی، وارد سرویس می شوند.
  • در این مرحله با ورود به بخش درخواست جدید و تکمیل فرم درخواست و ارسال آن، بیمارستان را از درخواست خود مطلع می نمایند.
  • بیمارستان پس از بررسی درخواست پزشک، تایید و یا عدم تایید نهایی درخواست را از طریق پیامک و همین سرویس به اطلاع پزشک می رساند.
  • پزشک می تواند در بخش درخواست های پیشین، درخواست های ارسالی قبلی خود را مشاهده نموده و از وضعیت آنها آگاهی یابد. همچنین توانایی لغو درخواست های قبلی و یا ویرایش و ارسال مجدد آنها را نیز دارا می باشد.